logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Ervaring Kwadrant Groep


Onafhankelijke klachtenbemiddeling: een meerwaarde voor de zorgorganisatie en voor de cliënt

Zorgverlening is bij uitstek mensenwerk en communicatie is het fundament ervan. Zorgverleners kunnen ondanks de beste bedoelingen fouten en vergissingen maken. De consequenties daarvan zijn voor cliënten vaak erg vervelend. Cliënten zijn afhankelijk van de zorgverleners en vinden het veelal lastig om een klacht uit te spreken.

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector bepaalt dat iedere zorginstelling een regeling dient te treffen voor de behandeling van klachten. Eveneens schrijft de HKZ norm 4.12.4 voor dat klachten afgehandeld en geregistreerd moeten worden en dat de uitkomsten van de klachtenbehandeling en -bemiddeling tot verbeteringen moeten leiden.

Zorgorganisaties hebben vaak een eigen klachtenfunctionaris in dienst. Maar ‘wiens brood men eet, diens taal men spreekt’, is een gezegde dat voor zich spreekt. Veel beter is het dat de klachtenbemiddelaar onafhankelijk van de organisatie de klachten kan bemiddelen.

Het onafhankelijk organiseren van klachtenbemiddeling biedt een aantal voordelen:

– Voor de cliënt biedt het een gevoel van veiligheid als hij om bemiddeling voor een klacht vraagt.
– Vanuit de organisatie wordt elke mogelijkheid tot belangenverstrengeling voorkomen.
– De expertise die vanuit Quasir is ontwikkeld ligt op een professioneel hoog plan.
– De onafhankelijke klachtenbemiddelaar heeft geen last van of ruggespraak met de organisatie en richt zich alleen op klachtenbemiddeling. Dit leidt ook tot een efficiënte manier van werken.
– De klachtenbemiddelaar kijkt met een andere bril (minder blinde vlekken) naar de organisatie en dit kan tot gevolg hebben dat de adviezen die eruit voortvloeien leiden tot een hogere mate van kwaliteitsverbetering. En dat is een van de belangrijkste doelen van klachtenbemiddeling.

Meer informatie over Palet is te vinden op de website www.paletgroep.nl.