logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Ervaring Noorderbreedte


Noorderbreedte maakt in navolging van de CBO-klachtenrichtlijn al jaren een duidelijk onderscheid tussen klachtenopvang, klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling. De directe klachtenopvang wordt door de medewerkers en leidinggevenden opgepakt; de klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling wordt uitgevoerd door externe organisaties.

Zo is een onafhankelijke klachtenbemiddelaar aangetrokken vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg (SKG), de rechtsvoorganger van Quasir. De keuze voor het SKG/Quasir was een logische stap gezien eerdere positieve ervaringen met deze organisatie door de bestuurder van Noorderbreedte.

De doelstellingen van Quasir sluiten aan bij de uitgangspunten van Noorderbreedte aangaande een klachtvriendelijke cultuur, waar cliënten zich veilig voelen om hun onvrede of klacht te uiten, zodat er effectief gewerkt kan worden aan verbetering is.

Naast individuele genoegdoening en herstel van de relatie tussen klager en aangeklaagde is een doel van klachtenbemiddeling immers het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

De onafhankelijke klachtenbemiddelaar heeft haar aanwezigheid organisatiebreed kenbaar gemaakt. Om een laagdrempelige bereikbaarheid te kunnen waarborgen worden inloopspreekuren gehouden en worden cliënten thuis bezocht. Ook kunnen cliënten rechtstreeks contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Dat de klachtvriendelijke cultuur is toegenomen mag blijken uit het feit dat met de komst van de onafhankelijke klachtenbemiddelaar het aantal door haar geregistreerde klachten is verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. Voor Noorderbreedte is dat positief, immers elke klacht is een gratis advies. Daarbij gaat het overigens over echt serieuze zaken.

Meer informatie over Noorderbreedte is te vinden op de website www.znb.nl.