logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Ervaring Fokus Wonen


In de nota Cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenopvang staan de opvattingen van Fokus over klachtopvang beschreven en de mogelijke rol daarbij van de cliëntvertrouwenspersoon. Sinds eind 2001 heeft Quasir een cliëntenvertrouwenspersoon bij Fokus geplaatst en deze functionaris is voor de cliënten van Fokus werkzaam.

Fokus koos bewust voor een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon die zo mogelijk de rol van klachtenbemiddelaar vervult. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft breed toegang tot de organisatie. Maar zij vormt geen ‘voorportaal’ voor de klachtencommissie. De cliënt maakt zelf uit waar hij zijn klacht neerlegt. Kiest hij voor de cliëntvertrouwenspersoon, dan bepaalt klager of hij iets met de klacht wil doen. Zo ja, dan kiest hij voor ondersteuning of bemiddeling. Ook deze variatie bleek te passen binnen het scala van mogelijkheden dat Quasir biedt.

Aan het eind van elk jaar evalueren Quasir en Fokus samen met de cliëntenvertrouwenspersoon de samenwerking in de voorgaande periode. Zo nodig worden afspraken bijgesteld. Zo is het aantal contracturen enkele malen uitgebreid, vanwege de groei van Fokus en die van het aantal vragen van cliënten.

In het jaarverslag van de cliëntenvertrouwenspersoon doet zij in het verlengde van het verslag van haar werkzaamheden een aantal aanbevelingen. Daarbij vermeldt zij tevens de reacties van de Raad van Bestuur van Fokus op die aanbevelingen. Op die manier is duidelijk wat er met de aanbevelingen zal gaan gebeuren. De Cliëntenraad van Fokus en de OR zien er vervolgens op toe dat die voornemens ook worden nagekomen. Met deze werkwijze levert de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir een onmisbaar aandeel aan de kwaliteitscyclus van Fokus in de praktijk.

Meer informatie over Fokus is te vinden op de website www.fokuswonen.nl.