logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Historie


Oorsprong
De voorloper van Quasir (Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg), werd in 1987 opgericht, toen een ziekenhuis in Zeist een onafhankelijke klachtenbemiddelaar wilde inschakelen. De ontwikkeling in de zorg en onze samenleving: ondernemerschap in de zorg, klantvriendelijkheid, mondigheid van zorgconsumenten droeg er toe bij dat de roep om goede toegankelijke en onafhankelijke klachtenbemiddelaars groeide. Steeds meer zorgorganisaties volgden het voorbeeld uit Zeist. Na een succesvolle reorganisatie en professionaliseringsslag, werd in 2008 de naam veranderd in Quasir. Dit luidde een nieuwe fase in.

Groei en professionalisering
Aanvankelijk bestond de dienstverlening van Quasir uit het zelf opleiden en detacheren van klachtenbemiddelaars. Daarmee werd veel expertise opgebouwd. Doordat de Quasir medewerkers regelmatig hun ervaringen met elkaar delen, is Quasir inmiddels voorloper geworden op het gebied van professioneel klachtmanagement en calamiteitenonderzoek in de zorg en welzijn. De verkregen informatie uit klachten kan door de organisatie gebruikt worden om de kwaliteit van zorg en de dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Ook de cliënttevredenheid kan hierdoor worden verhoogd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.