Clientenvertrouwenspersoon Wzd uitleg door Quasir

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd: wij zijn de cvp-aanbieder voor Friesland, Groningen en Drenthe

Wat doet de cliëntenvertrouwens­persoon Wzd?

De cliëntenvertrouwenspersoon (cvp) ondersteunt mensen die onvrijwillige zorg ontvangen of onvrijwillig zijn opgenomen. Ervaart de cliënt onvrede over de geboden zorg? Dan heeft hij of zij het recht om gratis een cvp Wzd in te schakelen. Deze ondersteunt de cliënt bij wat hij of zij wil bereiken. De cvp Wzd luistert, legt uit, zoekt samen met de cliënt naar alternatieven en ondersteunt bij het proces. De cvp staat aan de kant van de cliënt, is onafhankelijk en werkt niet voor de zorgaanbieder. 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd uitleg door Quasir
Clientenvertrouwenspersoon Wzd overleg

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is er voor mensen met:

 • een psychogeriatrische aandoening
 • een verstandelijke handicap
 • de ziekte van Huntington
 • het Korsakov syndroom
 • niet-aangeboren hersenletsel

Ook voor vertegenwoordigers

Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn er om de cliënt te ondersteunen. Daarom mag ook de wettelijk vertegenwoordiger de cvp inschakelen.

Bij welke problemen helpt de cliëntvertrouwenspersoon Wzd?

De cvp helpt cliënten die onvrede ervaren over hun onvrijwillige zorg of opname. De Wzd onderscheidt de volgende categorieën van onvrijwillige zorg:

 1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen
 2. Beperken van de bewegingsvrijheid
 3. Insluiten
 4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene
 5. Onderzoek aan kleding of lichaam
 6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen
 7. Controleren op de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen
 8. Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten
 9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek
Groep tijdens klachtenbemiddeling

De Wet zorg en dwang en de cliënten­vertrouwenspersoon

Quasir is de cvp Wzd-aanbieder voor Noord-Nederland

Quasir is door de Nederlandse Zorgkantoren aangesteld als de officiële aanbieder van cliëntenvertrouwenspersonen volgens de Wzd voor Friesland, Groningen en Drenthe. Wij zijn één van de vier regionale cvp-aanbieders in Nederland. Quasir onderhoudt in het Noorden contact met alle zorgaanbieders die onvrijwillige zorg leveren. Ook geven we voorlichting over de werkwijze van de cliëntenvertrouwenspersonen.

Cvp Wzd regio Noord
Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cvp Wzd per regio:

Noord: Quasir
Randstad: Zorgstem
Oost en Zuidoost: Adviespunt Zorgbelang
Midden en Zuidwest: LSR


Locatiebezoeken

Cliëntenvertrouwenspersonen van Quasir gaan voortdurend op locatiebezoek. Ze komen meerdere keren per jaar langs bij elke zorglocatie. Voorlichting staat hierbij centraal: zowel voor cliënten als zorgmedewerkers. Ook signaleert de cvp of de cliëntenrechten en kwaliteit van onvrijwillige zorg voldoende gewaarborgd worden. Wanneer nodig informeert de cvp de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor.

Over de Wet zorg en dwang

Wat is de kern van de Wzd?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Wanneer iemand volgens de Wzd onvrijwillige zorg ontvangt, heeft diegene het recht om ondersteuning te krijgen van een cvp Wzd. Voor de cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger zijn er geen kosten verbonden aan de ondersteuning van de cvp Wzd. De Wzd bestaat sinds 1 januari 2020.

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang cover

Jaarverslag nieuwe dienst CVP Wzd-aanbieders beschikbaar

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rond onvrijwillige zorg.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan deze nieuwe functie van CVP Wzd.

 

Online inzien

Bekijk de online versie van het jaarverslag.

Veelgestelde vragen – FAQ

Waarom contact opnemen met de cvp in plaats van de zorginstelling?

Cliënten vinden het soms lastig om rechtstreeks te praten met degene over wie ze ontevreden zijn. De cliëntenvertrouwenspersoon kan dan helpen. Want de cvp is onafhankelijk van de zorginstelling. De cvp staat náást de cliënt en denkt mee over alternatieven om de onvrede weg te nemen.

Welke vragen mag u stellen aan de cvp?

Bij gedwongen zorg staat de cliëntenvertrouwenspersoon open voor alle vragen en klachten die gaan over de relatie tussen de cliënt en de zorginstelling. Dit mag ook gaan over schijnbaar onbelangrijke zaken. Want vaak zit achter zo’n vraag een diepere vraag. De cvp kan daar dan dieper op in gaan tijdens een vervolggesprek.

Krijgt de cliënt altijd gelijk van de cvp?

De cvp gaat altijd voor de belangen van de cliënt. Dit betekent niet dat de cvp altijd de mening deelt van de cliënt. Wél zal de cvp altijd de cliënt steunen om de juiste beslissingen te nemen om zijn of haar doel te bereiken.

Zet de cvp altijd vervolgstappen om de cliënt te helpen?

Dit hangt helemaal af van de situatie. De cliëntenvertrouwenspersoon biedt altijd een luisterend oor. Soms is daarmee de onvrede van de cliënt al weggenomen. Zo niet, dan legt de cvp uit welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk gesprek zijn met degene waarover de cliënt ontevreden is.

Hoe waarborgt Quasir de privacy van cliënten?

Quasir gaat uiterst zorgvuldig om met de privacy en gegevensregistratie van cliënten. Dit staat omschreven in ons privacybeleid. Klik hier voor het privacybeleid.

Wie of wat is Quasir?

Wij zijn aangewezen als de cvp-aanbieder voor Noord-Nederland. Quasir is het expertisecentrum voor cliëntenondersteuning, klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg.

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

We helpen u graag

Wilt u een vraag stellen over de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd? Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.