logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

CBP toetst Wkkgz en adviseert VWS over gegevensverwerking bij incidentmeldingen en klachten in de zorg

 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over het (ontwerp-) Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In het ontwerpbesluit voor de Wkkgz zijn regels opgenomen om de positie van de cliënt in de zorg te versterken, in samenhang met de verantwoordelijkheden van zorgverleners voor de kwaliteit van zorg. Het CBP adviseert pas een besluit te nemen nadat rekening is gehouden met onderstaande adviezen van het CBP.

Meldingen aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Het CBP adviseert om artikel 8.20 van het ontwerpbesluit te schrappen omdat de Wkkgz ten aanzien van ‘andere meldingen’ niet voorziet in een bepaling die het mogelijk maakt het beroepsgeheim te doorbreken. Subsidiair adviseert het CBP bij de motivering van de noodzaak voor het opvragen van gegevens door IGJ rekening te houden met de verschillen tussen de verplichte en andere meldingen.

Interne procedure melden incidenten
Het CBP adviseert om in het ontwerpbesluit, net als in de artikelen 8.1 tot en met 8.4 en 8.16 die zien op meldingen bij de IGJ, op te nemen welke persoonsgegevens in het kwaliteitsregister worden opgenomen. Voorts adviseert het CBP om in het ontwerpbesluit op te nemen welke elementen ten aanzien van een zorgvuldige gegevensverwerking de meldingsprocedure dient te bevatten.

Klachtregeling
Het CBP adviseert om in het ontwerpbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting ten aanzien van artikel 7.3 op te nemen dat uitdrukkelijke toestemming aan de betrokkene dient te worden gevraagd.

Download hier of op www.cbpweb.nl de brief van het CBP aan de minister van VWS.

Meer informatie:
Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden en het dienstenpakket van Quasir? Neem dan contact met ons op.

banner 300x250 goed

Kijk hier of op www.quasir.nl voor het complete aanbod aan vaardigheidstrainingen. 

Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Leden van de VKIG en VvK krijgen op de gereduceerde prijzen nog een extra aantrekkelijke korting!

Introductiebijeenkomsten
Quasir wil u graag tijdens een introductiebijeenkomst kennis laten nemen wat de meerwaarde is van de door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding klachtenfunctionaris zorg en welzijn of de opleiding tot herstelcoach. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op www.quasir.nl.

Nieuwsbrief
Abonneer u vandaag nog op de nieuwsbrief van Quasir via de link: www.quasir.nl.
Hier kunt u de laatste nieuwsbrief bekijken. Wilt u andere nieuwsberichten bekijken, ga dan naar: www.quasir.nl.

Vacatures
Regelmatig hebben wij vacatures. Schrijf u vandaag nog in als u serieuze interesse heeft in de functie van klachtenfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon met onderstaand formulier en upload daarbij uw cv!Persoonlijke gegevens:

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

Uw CV:

Uw motivatie brief:

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)GoogleQuasir NieuwsbriefAndere wijze


Toestemming (verplicht):

Ja, Ik geef hierbij toestemming aan Quasir om mijn gegevens 12 maanden in portefeuille te nemen en te registreren met het oog op toekomstige vacatures. Uiteraard is op uw sollicitatie het privacyreglement van Quasir van toepassing. Terug te vinden op www.quasir.nl Mocht u eerder uw (open) sollicitatie willen intrekken, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar sollicitatie@quasir.nl


Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat uw sollicitatie formulier is verzonden!

balk e-mail goed