calamiteitenonderzoek zorg

Calamiteitenonderzoek in de zorg, snel en professioneel geregeld door Quasir

Expert in calamiteitenonderzoek

Bij een calamiteit in de zorg zijn snelheid, nauwgezetheid en absolute onafhankelijkheid noodzakelijk om een compleet onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak. Dan is het goed om te weten dat u kunt vertrouwen op de snelheid en professionaliteit van de Quasir Groep.

Wij komen gelijk in actie en stellen een voorzitter aan. Deze voorzitter stelt een onderzoekscommissie samen en leidt het calamiteitenonderzoek. Onafhankelijk, professioneel en deskundig.

Binnen acht weken schrijft de commissie een eindrapport, met daarin een beschrijving van de feiten die tot de calamiteit hebben geleid. Ook beschrijft het rapport de te nemen verbeterstappen. Het rapport is gericht op het correct informeren van de IGJ, waarbij we anticiperen op alle eisen die de gezondheidsinspectie (IGJ) aan de rapportage stelt.

In acht weken een betrouwbaar rapport

✓ Eindrapportage gericht op het correct informeren van de IGJ.

✓ Gebaseerd op gedegen onderzoek naar feiten en objectieve waarnemingen.

✓ Inclusief aanbevelingen voor verbeteringen.

calamiteitenonderzoek door quasir

Calamiteit? Binnen een dagdeel bellen we terug.

Calamiteitenbehandeling is maatwerk

De impact van een calamiteit op alle betrokkenen is groot. Dan is het fijn als u kunt bouwen op de kennis en de expertise van een professionele partij. Met een team van calamiteitenonderzoekers die jaarlijks ruim 50 onderzoeken uitvoert voor diverse zorgaanbieders. Door regelmatige intervisie leert het team van elkaar en borgen we dat het kwaliteitsniveau van de uitvoering van onderzoeken hoog blijft en aansluit bij de actuele richtlijnen van het IGJ.

Onze behandeling van calamiteiten is gebaseerd op maatwerk. Op een zeer korte termijn stellen we een voorzitter aan, die een onderzoekscommissie samenstelt. De voorzitter stuurt aan, bewaakt de voortgang en zorgt voor een gedegen uitvoering van het onderzoek. Daarbij bewaakt Quasir de onafhankelijkheid van de voorzitter.

De  voorzitter draagt zorg voor een gedegen onderzoek en een correcte dossieropbouw. Er wordt gewerkt met verschillende onderzoeksmethoden, zoals prisma methode en sire. Het resultaat is een onderzoeksrapport waarin de feiten staan beschreven en de zorgaanbieder de aanbevelingen vastlegt.

In veruit de meeste gevallen is dit rapport, mits correct opgevolgd, voldoende aanleiding voor de inspectie om het onderzoek af te sluiten.

Voor elke organisatie een passend aanbod

Op afroep

Met een contract voor een calamiteitenonderzoek krijgt u altijd voorrang bij het toewijzen van een calamiteitenonderzoeker. Zo heeft u altijd zekerheid, het hele jaar lang.

Ad hoc

We onderzoeken de calamiteit op basis van een éénmalige overeenkomst.

Deze contract vorm is geschikt als u in de voorzienbare toekomst geen andere calamiteiten verwacht.

 

“Een calamiteit heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. Daarom vind ik het belangrijk dat het onderzoek snel start en op tijd afgerond wordt met een gedegen rapport.” Johan Bartels, calamiteitenonderzoeker bij Quasir
contact met quasir

De vraagstelling binnen het onderzoek

Bij ons draait calamiteitenonderzoek niet om de schuldvraag. Calamiteitenonderzoek is een zoektocht naar achterliggende oorzaken, want daarin schuilen inzichten die kunnen leiden tot verandering – en daarmee verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Hiervoor zetten we niet alleen alle gebeurtenissen op een rij; ook beschrijven we de context waarin die gebeurtenissen hebben kunnen plaatsvinden. Hierdoor krijgt u antwoord op belangrijke vragen, zoals:

  • Was vooraf een goede risico-inschatting gemaakt?
  • Zijn alle protocollen en richtlijnen gevolgd?
  • Hoe gingen de zorgprofessionals met elkaar om?
  • Was de sfeer op de werkvloer veilig en rechtvaardig?

Het resultaat zijn aanknopingspunten waarmee de zorgorganisatie zichzelf kan verbeteren door bijvoorbeeld processen en systemen te herstructureren.

Onderzoek in 6 stappen

Logo beeldmerk

Stap 1: De gebeurtenis

STAP 1: DE GEBEURTENIS Een ongewenste gebeurtenis die gerelateerd is aan de kwaliteit van zorg en die tot ernstige schade voor de cliënt heeft geleid. Op basis van de Wkkgz moet het incident binnen drie dagen worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie vraagt u om een onderzoeksrapport.
Logo beeldmerk

Stap 2: Contact met Quasir

U neemt contact op met Quasir. We doen met u een intake en stellen een onafhankelijke voorzitter aan. Aangezien de periode van 8 weken waarin het eindrapport opgeleverd dient te worden,, plannen we de intake op een zo kort mogelijke termijn.
Logo beeldmerk

Stap 3: Onderzoek

De onafhankelijke voorzitter van Quasir stelt een calamiteitenonderzoekscommissie samen. Hierbij worden de taken verdeeld en wordt vastgesteld of externe experts nodig zijn. Binnen de gestelde periode van acht weken onderzoekt de commissie de oorzaken van de gebeurtenis en stelt een rapportage op waaraan de organisatie de verbetermaatregelen toevoegt
Logo beeldmerk

Stap 4: Bespreking onderzoeksrapport

Aan het eind van het onderzoek (maar altijd binnen acht weken) rondt de commissie haar onderzoeksrapport af. Het rapport verklaart de oorzaken van de calamiteit. Daarnaast bevat het aanbevelingen ter verbetering van uw (bedrijfs-)processen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Het rapport wordt besproken met de bestuurder.
Logo beeldmerk

STAP 5: ONDERZOEKRAPPORT VERSTUREN NAAR DE IGJ

Het onderzoeksrapport wordt door de zorginstelling zelf verstuurd naar de IGJ, binnen dezelfde termijn van acht weken. Hiermee heeft u voldaan aan uw wettelijke verplichting uit de Wkkgz.
Logo beeldmerk

Stap 6: Beëindiging van het onderzoek

De inspectie stelt vast of het onderzoeksrapport correct is opgemaakt; of er geen ernstige bedreiging is voor cliënten; en of de nodige maatregelen zijn getroffen. Is dit het geval, dan sluit de inspectie het onderzoek af.

Het calamiteitenonderzoek van Quasir start snel en wordt afgerond binnen acht weken, inclusief het opstellen van het benodigde onderzoeksrapport.

Over ons

Quasir Groep is hét expertisecentrum voor calamiteiten, klachten en geschillen. Wij beschikken over een professioneel team met jarenlange ervaring met het behandelen van klachten en het beoordelen van calamiteiten, bij een breed scala aan zorgverleners.

Met onze kennis en expertise helpen we uw zorgstelling om uzelf verder te ontwikkelen als het gaat om het leren van calamiteiten en omgaan met klachten. Hierdoor doet u waardevolle inzichten op, waarmee u protocollen en beleidsregels kunt verbeteren voor zowel de uitvoering als de inrichting van uw kwaliteitsbeleid.

Quasir Groep is actief sinds 1987. Inmiddels profiteren ruim honderd zorgaanbieders van de kennis en expertise van onze calamiteitenonderzoekers en klachtenfunctionarissen.

Quasir heeft een brede blik op het werkveld

Bij Quasir beschikken we over meerdere specialisten met ieder een jarenlange staat van dienst in het voorzitten van calamiteitencommissies. Doordat we onze expertise en kennis beschikbaar stellen aan meerdere zorgaanbieders, beschikken we over een brede blik op het werkveld.

calamiteitenonderzoek door quasir

Is een gebeurtenis een incident of calamiteit? Bel gerust om te sparren met onze experts.

Vertrouwd door de zorgsector

Veelgestelde vragen over calamiteitenonderzoek via Quasir

Wat is een calamiteit volgens IGJ?

De definitie van een calamiteit volgens de IGJ: een calamiteit is een ongewenste gebeurtenis die gerelateerd is aan de kwaliteit van zorg en die tot ernstige schade voor de cliënt heeft geleid. Uiteraard zijn er uiteenlopende soorten calamiteiten in de zorg te onderscheiden. In de regel gaat het bij calamiteiten altijd om zeer ernstige incidenten, soms met fatale afloop.

Hoe snel moet ik melding maken van een calamiteit bij IGJ?

De eerste melding moet worden gedaan binnen drie dagen na het vaststellen van het incident. Na de melding informeert de inspectie u of het nodig is om een rapport op te stellen en de maatregelen te treffen die nodig zijn. Hiervoor heeft u acht weken de tijd.

Garandeert een abonnement een snelle afhandeling?

In een abonnement spreken we een raamwerk af waarbinnen onze dienstverlening plaatsvindt. Zo weet u zeker dat u, mocht het nodig zijn, bij een calamiteit met de hoogst mogelijke prioriteit behandeld wordt.

Met het abonnement bespaart u kostbare tijd wanneer het ertoe doet. Alle afspraken voor een onderzoeksprocedure zijn op voorhand vastgelegd en u krijgt voorrang bij het beschikbaar stellen van de onafhankelijke voorzitter.

Wie is Quasir

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector. Lees meer over ons.

Contact met Quasir

Siberta Hassing zorgt voor snelle actie bij een calamiteit

Bel haar op 085-4874012 of neem contact op via het contactformulier.

Wij reageren binnen één dagdeel

Een calamiteit kan niet wachten en wordt daarom met voorrang behandeld. Wij bellen u daarom altijd binnen een dagdeel terug.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.