Quasir calamiteiten onderzoek en advies overleg

Onafhankelijk
calamiteitenonderzoek
in de zorg

Deskundigheid en ervaring bij calamiteiten in de zorg

Bij calamiteiten in de zorg zijn snelheid, nauwgezetheid en absolute onafhankelijkheid geboden bij het onderzoek naar de toedracht. Als zorgaanbieder bent u verplicht om zo snel mogelijk een calamiteitenonderzoekscommissie in te stellen, geleid door een onafhankelijke voorzitter. Quasir helpt u hierbij. Wij zijn het expertisecentrum voor calamiteitenonderzoek in de zorg- en welzijnssector. Onze ervaren onderzoekers en commissievoorzitters worden op afroep ingezet bij calamiteitenonderzoek in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen.

Quasir calamiteiten onderzoek en advies interview

Wat is een calamiteit?

De definitie van een calamiteit in de zorg luidt: een ongewenste gebeurtenis die gerelateerd is aan de kwaliteit van zorg en die tot ernstige schade voor de cliënt heeft geleid. Uiteraard zijn er uiteenlopende soorten calamiteiten in de zorg te onderscheiden. Hoe dan ook gaat het bij calamiteiten altijd om zeer ernstige incidenten, soms met fatale afloop. Het is duidelijk dat de impact van een calamiteit op alle betrokkenen groot kan zijn.

Samenvatting procedure bij calamiteiten in de zorg

De Wkkgz en calamiteitenonderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg schrijft voor dat na een calamiteit de IGJ (voorheen IGZ) binnen drie dagen op de hoogte moet worden gebracht. Een onafhankelijke voorzitter dient een calamiteitenonderzoekscommissie samen te stellen. Deze commissie heeft acht weken de tijd om de oorzaken van het gebeurde te onderzoeken en verbetermaatregelen te formuleren en de onafhankelijk voorzitter bespreekt voor het einde van deze acht weken het rapport met de bestuurder. Binnen deze termijn moet het onderzoek dus afgerond zijn inclusief het calamiteitenrapport. Ook dient de zorgaanbieder het rapport van het calamiteitenonderzoek aan de IGJ te sturen binnen dezelfde termijn van acht weken.

Klachtenbemiddeling Quasir uitleg medewerker

Abonnement voorzitter
calamiteitencommissie op afroep

Voortvarende start van uw onderzoeksprocedure

Wilt u zeker zijn dat u bij een calamiteit direct uw onderzoeksprocedure kunt starten? Sluit dan het abonnement onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie op afroep via Quasir af. We sluiten dan een raamovereenkomst af voor een eventuele onderzoeksprocedure. Dit bespaart kostbare tijd bij het opstarten van een calamiteitenonderzoek. Ook krijgt u voorrang bij het beschikbaar stellen van de onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie. U maakt daarbij aanspraak op onze expertise in de vorm van een intakegesprek.  Mede hierdoor is het abonnement ook vanuit kostenefficiëntie interessant. Vanzelfsprekend kunt u ook op ad-hoc basis bij Quasir terecht voor de inzet van een onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie.

 

Taken van de onafhankelijke voorzitter calamiteitencommissie:

 • Samenstellen van de onderzoekscommissie
 • Taken verdelen
 • Indien nodig externe experts betrekken bij het calamiteitenonderzoek
 • Overzicht behouden
 • Tijd bewaken
 • Onderzoeksrapport aanleveren en bespreken met (de voorzitten van) uw Raad van Bestuur

 

Resultaat

De onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie stelt een helder onderzoeksrapport op dat voldoet aan de eisen van de IGJ. Dit onderzoeksrapport verstuurt uw zorgorganisatie zelf aan de IGJ. Het rapport verklaart de oorzaken van de calamiteit. Daarnaast bevat het aanbevelingen ter verbetering van uw (bedrijfs)processen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Quasir calamiteiten onderzoek en advies bespreking

Daarom een onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie via Quasir

 • Onafhankelijk, professioneel en deskundig
 • Direct beschikbaar
 • Ruime ervaring met calamiteitenonderzoek conform PRISMA
 • Voortdurende focus op het lerend effect
 • Communicatief vaardig met mensen met diverse achtergronden
 • Gedegen onderzoek zonder te oordelen
 • Strikte vertrouwelijke omgang met informatie

Het lerend effect: calamiteiten voorkómen

Calamiteitenonderzoek is meer dan een reconstructie van wat er gebeurd is. Een belangrijk aspect is het leren van de calamiteit om zo de zorgkwaliteit te verbeteren. De onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie en calamiteitenonderzoeker(s) zetten alle gebeurtenissen op een rij en stellen de vraag waarom het zo heeft kunnen gebeuren. Was vooraf een goede risico-inschatting gemaakt? Zijn alle protocollen en richtlijnen gevolgd? Hoe gingen de zorgprofessionals met elkaar om? Was de sfeer op de werkvloer veilig en rechtvaardig? Over een eventuele schuldvraag doet het calamiteitenonderzoek geen uitspraak. Essentieel is dat het onderzoek aanknopingspunten geeft waarmee de zorgorganisatie haar processen en systemen kan (her)structureren zodat dezelfde fout niet opnieuw gemaakt kan worden.

Calamiteit, incident of complicatie?

Wat betekent “calamiteiten” eigenlijk? Zijn alle incidenten calamiteiten? Bekijk de video.

Opleiding tot calamiteitenonderzoeker

Quasir is hét expertisecentrum voor calamiteitenonderzoek in de zorg- en welzijnssector. Uw zorgprofessionals zijn bij ons aan het juiste adres voor het volgen van de opleiding tot calamiteitenonderzoeker.

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over onafhankelijk calamiteitenonderzoek door Quasir of over onze onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie op afroep? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.