logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Bent u klaar voor de nieuwe wetgeving voor de GGZ? Kom 26 maart naar de training klachtenmanagement voor de GGZ

Marijke Levelink, klachtenfunctionaris, trainer en adviseur Quasir BV

 

De training training klachtenmanagement voor de GGZ is voor iedereen in elke sector van de (geestelijke) gezondheidszorg die te maken kan krijgen met onvrede van een cliënt met een geestelijke stoornis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: klachtenfunctionarissen, patiëntenvertrouwenspersonen, cliëntvertrouwenspersonen, leden van de klachtencommissie/geschillencommissie, kwaliteitsfunctionarissen, zorgmedewerkers, beleidsadviseurs en managers.

Doel van de training:

Omgaan met onvrede van een cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft doorgaans een eigen en bijzondere dynamiek. Hoe gaat u op constructieve wijze om met een klacht van een cliënt met een geestelijke stoornis?

Lees HIER de whitepage van Quasir met achtergrondinformatie over impact van de Wzd en Wvggz en waarom het volgen van deze training belangrijk is voor zowel klachtenfunctionarissen, cliëntvertrouwenspersonen, beleidsfunctionarissen en zorgmanagers uit de GGZ-sector.

Quasir heeft daarom de tweedaagse training ‘Klachtenmanagement voor de GGZ’ ontwikkeld. Deze training, waarbij gewerkt met een acteur, geeft onder andere een inkijk in de huidige en de veranderende wetgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende vraagstukken zoals:

  • Wat is de invloed van een psychiatrische aandoening op de onvrede en het uiten van klachten?
  • Hoe kan de kern van de onvrede worden achterhaald en welke benaderingsvormen zijn effectief bij de klachtoplossing van cliënten met verschillende typen stoornissen?

De training vindt plaats op 26 maart en 9 april in het Quasir opleidingscentrum te Almere, maar kan ook als incompany training worden georganiseerd. Ga voor meer informatie naar www.quasir.nl.

Relevante vragen in dit kader zijn onder andere:

  • Welke invloed kan een psychiatrische aandoening op de onvrede en het uiten van klachten hebben?
  • Welke invloed kan de verstoorde perceptie en interpretatie van gebeurtenissen hebben op jou als functionaris en op de organisatie?
  • Hoe onderscheid je bijzaken en hoofdzaken uit het soms complexe en verwarde verhaal? Hoe achterhaal je de kern van de onvrede (de vraag achter de vraag) ?
  • Welke benaderingsvorm is in het kader van klachtoplossing effectief bij -onder andere- een cliënt met een manie, een psychose of een autisme spectrum stoornis?

Richtinggevend bij de omgang met onvrede van cliënten uit de GGZ is ook de juridische context: aan de hand van de vigerende wet- en regelgeving kan onvrede in het relevante juridische kader worden geplaatst hetgeen voor zowel de cliënt als de functionaris behulpzaam is. Deze training geeft inzicht in  de nodige relevante juridische onderwerpen.

Een belangrijke actor bij klachtafhandeling in de GGZ is de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) en in VG-sector de cliëntvertrouwenspersoon (cvp). Interactie met deze functionaris is onontbeerlijk. Hoe concreet vorm te geven aan samenwerking met deze functionaris? Wat zijn de gemeenschappelijke- en uiteenlopende uitgangspunten bij klachtafhandeling van pvp/cvp en klachtenfunctionaris? Wat is het perspectief van de pvp/cvp? Welke formele gedragsregels gelden er voor de pvp/cvp?

Deze training heeft tot doel een antwoord te zoeken en te geven op bovenstaande vragen. U verkrijgt kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving en gesprekstechnieken teneinde adequaat en cliëntgericht om te kunnen gaan met onvrede. Dit alles om tot een optimale oplossing van de kwestie te kunnen komen.

Meer informatie:
De 2 daagse training “Klachtenmanagement voor de GGZ” wordt door de Quasir Academy georganiseerd op 26 maart en 9 april 2019. (het volledige trainingsprogramma is terug te vinden op de website van Quasir)

U kunt HIER meer informatie over o.a. de inhoud van deze training, de leervormen en doelen en het bijbehorende tarief terugvinden. (bij interesse kunt u zich daar direct van een plaats verzekeren via dit aanmeldingsformulier.

NB Leden van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg (VKIG) en Leden van de Vereniging voor Klachtrecht (VvK) ontvangen op de trainingen van de Quasir Academy korting!

Deze training kan ook voor uw organisatie als incompany training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir via dit contactformulier.