logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Ben je voldoende geschoold als calamiteitenonderzoeker. Er is nog plaats op de 4-daagse Quasir opleiding met startdatum 18 maart 2019

 

Als professional werkzaam in de zorg of welzijn is de kans altijd aanwezig dat je op enig moment met een calamiteit te maken krijgt en bij het onderzoek naar de toedracht betrokken zult raken.

Het is daarom uiterst noodzakelijk dat je je van te voren verdiept in wat er allemaal rondom een (ernstig) incident komt kijken. Voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek moet je als onderzoeker allereerst bekwaam zijn in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Naast het kunnen toepassen van gangbare analyse methodieken zoals PRISMA en SIRE, is kennis, inlevingsvermogen en een onafhankelijke kijk op de situatie en de mogelijke oorzaken van grote toegevoegde waarde. Wat is er allemaal van invloed op de menselijke mogelijkheden en beperkingen, hoe ontstaan fouten? Het is een absolute vereiste dat de commissieleden vaardigheden bezitten zoals het interviewen van betrokkenen en hieruit de echte feiten met oorzaken naar voren zien te halen.

De 4-daagse opleiding tot calamiteitenonderzoeker van Quasir wordt gegeven door professionele trainers die dagelijks worden ingezet als onafhankelijk voorzitter of uitvoerder van een calamiteitenonderzoek. Quasir heeft in twee jaar tijd inmiddels al bijna honderd calamiteitenonderzoeken uitgevoerd. En de ervaringen vanuit deze calamiteitenonderzoeken worden voortdurend ingebracht bij het ontwikkelen van de opleidingen en trainingen van de Quasir Academy.

De opleiding tot calamiteitenonderzoeker beslaat alle procesonderdelen van een calamiteiten-onderzoek van melding aan de inspectie, uitvoeren onderzoek, de verschillende analyse methodieken, interviewtechnieken, kennis wet- en regelgeving, tot aan rapportage en bespreking met het bestuur. Voor meer informatie hierover ga je naar www.quasir.nl

Data:
Module 1 –> 18 maart 2019
Module 2 –> 25 maart 2019
Module 3 –> 10 april 2019
Module 4 –> 15 april 2019

Programma:
De eerste dag maak je kennis met het proces van calamiteitenonderzoek en welke stappen hierin nodig zijn. Op dag twee staan jouw persoonlijke vaardigheden en competenties centraal, zoals onafhankelijkheid, interviewtechnieken en omgaan met lastige situaties. De derde dag worden analyse technieken samen met kennis van Human Factors uitgewerkt en geoefend, en leer je conclusies en aanbevelingen voor verbetermaatregelen te formuleren. Dag 4 staat in het teken van het schrijven van een rapportage, het afronden van een calamiteitenonderzoek en het samen bespreken van dilemma’s uit de praktijk.

Kosten 4-daagse opleiding tot calamiteitenonderzoeker:
€ 1.995,00 (excl. BTW).

Locatie:
Almere

Training Calamiteitenonderzoek en geweld in de zorgrelatie (23 januari 2019)
Deze trainingsdag is uitermate geschikt voor functionarissen van instellingen die weleens in aanraking komen met een calamiteit die te maken heeft met (vermeend) geweld in de zorgrelatie van een medewerker jegens een cliënt of tussen cliënten. Het doel van deze training is het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden om in een calamiteitenonderzoek adequaat om te kunnen gaan met deze specifieke situatie. Een dergelijke calamiteit vraagt namelijk deels een andere manier van handelen van de organisatie en de calamiteitenonderzoeker.

Voor leden van de VKIG/VvK kan op de inschrijvingsprijs een aantrekkelijke korting worden aangeboden. Voor meer informatie hierover ga je naar www.quasir.nl