logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Juridische kaders, de Wkkgz


Gegevens:
2 dagdelen, 1 dag

Data:
Bij interesse kan contact worden opgenomen met Quasir via het contactformulier, dit zowel voor in-company trainingen als groepstrainingen.

Tarief:
Normaal tarief € 525,- (excl. BTW)
Korting voor leden VKIG en VvK: 10%

Doel van de module:
Het doel van deze module is kennis opdoen van de juridische aspecten met betrekking tot het klachtenmanagement en het kunnen toepassen er van in het vak van klachtenfunctionaris.

Met de invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) heeft de klachtenfunctionaris een wettelijke basis gekregen. Daarnaast is de wijze waarop en de tijd waarbinnen klachten moeten worden behandeld minder vrijblijvend geworden. Wat dit allemaal betekent voor de klachtenfunctionaris en zijn organisatie is onderdeel van deze module. Verder wordt ingegaan op andere wettelijke kaders waar een klachtenfunctionaris mee te maken kan krijgen in zijn werk.

Doelgroep:
Deze module is voor mensen die klachten opvangen en/of bemiddelen (klachtenfunctionarissen, klachtenbemiddelaars, klachtenopvangers).

Beschrijving:
In deze module juridische kaders vind je een beschrijving van het zorgveld. Je krijgt zicht op de klachtmogelijkheden en de rechten van de cliënt. De huidige wetgeving en informatie over de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz ), die op dit moment in de eerste kamer ligt ter goedkeuring, wordt besproken.
Ook komt de (maatschappelijke) belangenbehartiger van de cliënt, de cliëntenraad aan de orde.
Er wordt afgesloten met informatie over euthanasie. Dit is geen recht van de cliënt, wel gelden er bepaalde regels waar euthanasie aan moet voldoen.
Er wordt veel gewerkt met casuïstiek, om zodoende te oefenen met de grenzen en de toepassing van de wetgeving.

Na de module:
Na het volgen van deze module heb je voldoende kennis van de juridische kaders binnen het vak klachtenbemiddelaar en kun je deze in het vak toepassen.

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze training:
– Kennis van juridische kaders die betrekking hebben op het veld van klachtenbemiddeling in de zorg.
– Vertalen van de juridische kaders naar de praktijk van de klachtenfunctionaris.

Kies voor Quasir
Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

Aanmelden:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.


Aanmelding training, aanvraag telefonisch advies of aanvraag informatie over incompany trainingen, masterclasses of workshops

email-handtekening-quasir-728x90

Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Factuurgegevens:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.