logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Module 7 Profilering


MODULE 7 PROFILERING

Doel van de module:
Het doel van deze module is om de klachtenbemiddelaar inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om klachten bespreekbaar te maken in een organisatie en medewerkers bewust te maken van het omgaan met klachten.

Tijdens de module wordt besproken:
• Verschillende mogelijkheden voor organisaties om met klachten om te gaan.
• Diverse methoden om medewerkers bewust te maken van het belang van klachten voor de organisatie en voor zichzelf.
• De kenmerken van een klachtvriendelijke organisatie
• Wat zijn je persoonlijke opvattingen over klachten en hoe reageer je zelf op klachten
• Hoe het Klachtenspel kan worden gebruikt bij het bespreekbaar maken van de klachtenproblematiek in organisaties
• Hoe kan je medewerkers leren op een professionele manier om te gaan met klachten
• Hoe leer je medewerkers te reageren op signalen van cliënten om klachten te voorkomen

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• Heb je inzicht in jouw eigen opvattingen en reacties ten aanzien van klachten
• Kun je de kenmerken en het belang van een klachtvriendelijke organisatie over te brengen
• Kun je de rol en het belang van de klachtenbemiddelaar over brengen
• Kun je de beschikbare middelen en methodieken toepassen om het omgaan met klachten in een organisatie bespreekbaar te maken

Kies voor Quasir
Bij de opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst dit formulier.

Aanmelden:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelden button

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk? Neem dan contact met ons op.