logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Module 6 Schade


MODULE 6 DE ROL VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS BIJ SCHADE

Doel van de module:
Inzicht krijgen in de aspecten die spelen bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen en/of verzorgen en de rol van de klachtenfunctionaris daarin.

Tijdens de module wordt besproken:
• Wat is letselschade
• Het klachtenveld bij letselschade
• Recht op informatie over fouten
• Procedure en routing bij letselschade
• Gedragscode onbedoelde medische schade aansprakelijkheid (Goma)
• Opvang van cliënten bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen
• De rol van de klachtenfunctionaris
• Medische aansprakelijkheid
• Bijdrage van medirisk over de rol van de verzekeraar

Tijdens de module wordt geoefend met casuïstiek.

Na de module:
• Weet je de mogelijkheden van de verschillende (klacht)instanties bij letselschade.
• Weet je dat er een recht op informatie over fouten is.
• Ken je de procedure en routing bij letselschade.
• Weet je wat de Goma is.
• Heb je inzicht in de behoeften van cliënten na een medisch incident.
• Heb je inzicht in de rol van de klachtenfunctionaris bij een medisch incident.
• Heb je in grote lijnen een beeld van medische aansprakelijkheid.
• Heb je een beeld van de rol van de verzekeraar bij letselschade.

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• Inzicht in mogelijkheden van de verschillende (klacht)instanties bij letselschade
• Inzicht in procedures en routing bij letselschade
• Inzicht in belemmerende factoren die aan goede opvang bij een medisch incident in de weg staan
• Oog voor de behoeften van cliënten na een medisch incident
• Toepassen van de opgedane kennis van deze module in je rol als klachtenfunctionaris bij een medisch incident

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.