logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Module 4 Klachtenmanagement


MODULE 4: KLACHTENMANAGEMENT

Doel van de module:
Het krijgen van inzicht in alle facetten van klachtenmanagement in een zorginstelling en de rol die de klachtenfunctionaris daarin kan spelen.

Tijdens de module wordt besproken:
• De verschillende elementen van klachtenmanagement
• De inbedding van de klachtenbemiddeling in het kwaliteitsbeleid van de instelling
• Verschillende invalshoeken, instrumenten om klachtenmanagement te verbeteren

Na de module:
• weet je hoe klachtenbeleid is ingebed in het overkoepelende beleid (klantbeleid, kwaliteitsbeleid) van een organisatie
• wie de verschillende spelers zijn in het klachtenmanagement en welke rollen, verantwoordelijken en bevoegdheden zij hebben
• heb je handvatten om vanuit de positie van klachtenfunctionaris te kunnen bijdragen aan het verbeteren het klachtenmanagement in een instelling

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• inzicht in klachtenmanagement
• oog voor diverse verantwoordelijkheden, posities en belangen van de verschillende actoren (waaronder de klachtenfunctionaris) in de organisatie op gebied van klachtenmanagement en klachtenbeleid
• versterking van adviesrol op gebied van klachtenmanagement
• inzicht in procedures en processen bij de zorgaanbieder
• methoden van beïnvloeding van beleid

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.