logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Module 3 Juridische kaders


MODULE 3 JURIDISCHE KADERS

Doel van de module:
Het doel van deze module is kennis opdoen van de juridische aspecten met betrekking tot het klachtenmanagement en het kunnen toepassen er van in het vak van klachtenfunctionaris.

Beschrijving:
In deze module juridische kaders vindt u een beschrijving van het veld. Waar kan de cliënt met zijn klacht naar toe. Hierna volgt een overzicht van de rechten van de cliënt.
Vervolgens een hoofdstuk over de (maatschappelijke) belangenbehartiger van de cliënt: de cliëntenraad.
Er wordt afgesloten met een hoofdstuk over euthanasie. Dit is geen recht van de cliënt, wel gelden er bepaalde regels waar euthanasie aan moet voldoen.

Na de module:
Na het volgen van deze module heeft u voldoende kennis van de juridische kaders binnen het vak klachtenbemiddelaar en kunt u deze in het vak toepassen.

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• Kennis van juridische kaders die betrekking hebben op het veld van klachtenbemiddeling in de zorg.
• Vertalen van de juridische kaders naar de praktijk van de klachtenfunctionaris

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.