logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Module 2 Gesprekstechnieken


MODULE 2 GESPREKSTECHNIEKEN

Doel van de module:
Het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden, specifiek in gesprekken met klagers en aangeklaagden.

Tijdens de module wordt behandeld:
– Gespreksstijlen
– Diverse gespreksvaardigheden als feedback geven, informeren, omgaan met weerstand
– Gesprek met klagers
– Soorten klagers en klachten
– Gesprek met aangeklaagde
– Conflicthantering
– Bemiddelingsgesprek tussen klager en aangeklaagde

In deze dagen is er veel interactie en er wordt veel geoefend.

Na de module:
• Weet je wat de basisvoorwaarden zijn waaraan gesprekken met klagers en aangeklaagden, en bemiddelingsgesprekken aan moeten voldoen
• Kun je oplossingsgerichte gesprekken voeren met klagers en aangeklaagden
• Kun je oplossingsgerichte bemiddelingsgesprekken voeren
• (Her)ken je je persoonlijke voorkeursstijl en je aandachtspunten.
• Heb je meer inzicht in aandachtspunten voor gesprekken met klagers en aangeklaagden

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• Oordeelvrij luisteren
• Methoden van communicatie, bemiddeling
• Inzicht in conflicthantering
• Inzicht in gevoeligheden van verschillende partijen
• Meer gevoel voor onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris.
• Meer praktijkervaring in het voeren van gesprekken

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.