logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Werkwijze en de modules


Naast de theorie wordt er uitgebreid aandacht besteed aan gespreks- en bemiddelingstechnieken en toepassing in de praktijk. Er wordt gewerkt met door de deelnemers zelf aangedragen voorbeelden, waardoor de stof optimaal aansluit bij ieders dagelijkse praktijk en het resultaat van de opleiding optimaal is. Het lopen van minimaal 5 dagen stage is een verplicht onderdeel van de opleiding.

De opleiding is onderverdeeld in de volgende modules:
– Module 1: Klachtenbemiddeling
– Module 2: Gesprekstechnieken
– Module 3: Juridische kaders
– Module 4: Klachtenmanagement
– Module 5: Klachtenmanagement (Registratie, rapportage en signalering)
– Module 6: Schade
– Module 7: Profilering
– Module 8: Onafhankelijkheid
– Module 9: Stagedag

U krijgt een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur.

Iedere deelnemer formuleert zijn eigen leerdoelen. In de opleiding wordt onder meer gewerkt met rollenspellen (met acteur), groepsgesprekken, creatieve opdrachten en spel. De training wordt afgesloten met een facultatieve toets/examen.

Hier kunt u de brochure downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

In het vak van klachtenfunctionaris neemt u uzelf mee als instrument. Het is een autonoom beroep dat veel van u kan vragen. De klachten die u gaat behandelen, kan u persoonlijk aangrijpen. De functie vraagt betrokkenheid en inlevingsvermogen en tegelijk een professionele distantie en onpartijdigheid.

De opleiding draagt naast het verkrijgen van vakkennis en ervaring ook bij aan uw persoonlijke ontwikkeling. De trainers zijn zich ervan bewust dat veiligheid in de groep daarvoor een vereiste is.

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.


  Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding, training of telefonisch opleidingsadvies voor klachtenfunctionarissen


  Mogelijke keuzes:

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Factuurgegevens:

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

  Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!