logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Doelgroep, doelstelling en resultaat.


Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die zich willen bekwamen in het vak van klachtenfunctionaris in de zorg en welzijn. Deze intensieve opleiding biedt u naast de kennis van de praktijk ook persoonlijke ontwikkeling. Het vak van klachtenfunctionaris vraagt veerkracht en een zekere mate van zelfstandigheid en  autonomie.  U dient in staat te zijn tijdens de leergang functioneel feedback te geven, te vragen en te ontvangen. Ook dient u te beschikken over goede beheersing van schriftelijke communicatievaardigheden. Uw werk- en denkvermogen zijn op hbo- of w.o.-niveau.

Doelstelling
De deelnemer beschikt, na het volgen van alle modules en gedegen oefening, over die theoretische kennis en die communicatieve vaardigheden, die deze functie vereist en hij is op de hoogte van de positie van de klachtenbemiddelaar/functionaris.

De deelnemer is in staat eerste opvang te bieden aan de cliënt met een klacht, het probleem te verkennen en te analyseren, en de diverse benodigde gesprekstechnieken toe te passen.

De deelnemer weet welke aspecten van belang zijn bij kwaliteitsbewaking, klachtenmanagement en preventie en is in staat een bijdrage te leveren aan het kwaliteitsbeleid en klachtenmanagement van de instelling.

Resultaat
Na afronding van de door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding tot klachtenfunctionaris kunt u als onafhankelijk klachtenfunctionaris klachten behandelen en de volgende taken uitvoeren:
– gesprekken voeren met klager en/of aangeklaagde,
– bemiddelingsgesprekken voeren,
– rapportages en jaarverslagen maken
– trends signaleren en aanbevelingen doen
– klagers en aangeklaagden informeren over mogelijke klachtwegen
– klagers en aangeklaagden ondersteunen in het proces van klachtbehandeling

U verkent uw grenzen en mogelijkheden als klachtenfunctionaris en ontdekt welke stijl van werken het beste bij u past.

Lees meer over de werkwijze en de modules.

Hier kunt u de brochure downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Geef u op voor de eerstvolgende introductiebijeenkomst op 21 september 2017. De Quasir Academy rekent vanaf 1-1-2017 voor de introductiebijeenkomst een bescheiden entreeprijs van € 50 (excl. btw). Indien u zich definitief heeft ingeschreven wordt de betaalde entreeprijs voor de introductiebijeenkomst als korting in mindering gebracht.

Kies voor Quasir
Bij de opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst dit formulier.

Aanmelden voor een opleiding of telefonisch opleidingsadvies:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelden button

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk? Neem dan contact met ons op.