logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Doelgroep, doelstelling en resultaat.


Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die zich willen bekwamen in het vak van klachtenfunctionaris in de zorg en sociaal domein. Deze intensieve opleiding biedt u naast de kennis van de praktijk ook persoonlijke ontwikkeling. Het vak van klachtenfunctionaris vraagt veerkracht en een zekere mate van zelfstandigheid en  autonomie.  U dient in staat te zijn tijdens de leergang functioneel feedback te geven, te vragen en te ontvangen. Ook dient u te beschikken over goede beheersing van schriftelijke communicatievaardigheden. Uw werk- en denkvermogen zijn op hbo- of w.o.-niveau.

Doelstelling

De deelnemer beschikt, na het volgen van alle modules en gedegen oefening, over die theoretische kennis en die communicatieve vaardigheden, die deze functie vereist en hij is op de hoogte van de positie van de klachtenbemiddelaar/functionaris.

De deelnemer is in staat eerste opvang te bieden aan de cliënt met een klacht, het probleem te verkennen en te analyseren, en de diverse benodigde gesprekstechnieken toe te passen.

De deelnemer weet welke aspecten van belang zijn bij kwaliteitsbewaking, klachtenmanagement en preventie en is in staat een bijdrage te leveren aan het kwaliteitsbeleid en klachtenmanagement van de instelling.

Resultaat

Na afronding van de door het Registerplein geaccrediteerde beroepsopleiding tot klachtenfunctionaris kunt u als onafhankelijk klachtenfunctionaris klachten behandelen en de volgende taken uitvoeren:
– gesprekken voeren met klager en/of aangeklaagde,
– bemiddelingsgesprekken voeren,
– rapportages en jaarverslagen maken
– trends signaleren en aanbevelingen doen
– klagers en aangeklaagden informeren over mogelijke klachtwegen
– klagers en aangeklaagden ondersteunen in het proces van klachtbehandeling

U verkent uw grenzen en mogelijkheden als klachtenfunctionaris en ontdekt welke stijl van werken het beste bij u past.

Lees meer over de werkwijze en de modules door de brochure te downloaden of te bekijken.

Door invoering van de Wkkgz zal de behoefte aan professionele klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg die in een onafhankelijk kwaliteitsregister staan vermeld toenemen. Met een diploma van deze door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding van de Quasir Academy op zak en registratie in het kwaliteitsregister, zult u zich onderscheiden en een goede kans maken op een baan in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling. Lees meer over de werkwijze en de modules door de brochure te downloaden of te bekijken.

Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg en PE-punten

Indien de opleiding tot Klachtenfunctionaris succesvol met een diploma wordt afgesloten dan kunt u sneller worden toegelaten tot een kwaliteitsregister door het verkrijgen van:
214,5 Registerpunten voor uw registratie in het Register voor klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg bij het Registerplein
78 PE-punten (permanente educatie) verkrijgen bij het MfN-register.

 

 

 

Kies voor Quasir

Bij alle opleidingen en trainingen wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers en ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst, opleiding of training het aanmeldingsformulier.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres academy@quasir.nl of via telefoonnummer 085-4874012.

Alle opleidingen en trainingen van de Quasir Academy kunnen ook voor uw organisatie als in-company training worden georganiseerd. Neem voor een passende offerte telefonisch contact op met Quasir.


  Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding, training of telefonisch opleidingsadvies voor klachtenfunctionarissen


  Mogelijke keuzes:

  Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

  Achternaam

  Voornaam

  E-mail adres

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Beroepsachtergrond:

  Functie

  Werkzaam bij organisatie

  Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

  Factuurgegevens:

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

  Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


  Betalings- en annuleringsvoorwaarden (verplicht):

  Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

  Toestemming (verplicht):

  Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


  Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!