logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Cursisten, trainers en managers inspireren elkaar tot online onderwijs

 

De Quasir Academy in Almere verwelkomt jaarlijks ruim honderd zorgprofessionals voor opleidingen op het vlak van klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk. Fysieke aanwezigheid was voor het onderwijs altijd belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan rollenspellen met acteurs. De coronabeperkingen waren voor de Academy dan ook een uitdaging om hier een andere invulling aan te geven. Door een unieke samenwerking tussen cursisten, trainers en managers is dit gelukt. Onderwijs op afstand is binnen Quasir een feit sinds april 2020: een doorbraak voor Quasir, de trainers én de cursisten.

 

Het nieuwe leren

Siberta Hassing is business unit leider van de Quasir Academy. Haar opleidingsinstituut maakte sinds april het ‘nieuwe leren’ werkelijkheid. Siberta: “Eerst hebben we enkele modules geselecteerd die ons geschikt leken om via Zoom te geven. Dit bleek een prachtige steile leercurve voor trainers en cursisten. Ze kregen ervaring met het ‘zoomen’ en werden steeds creatiever. Samen ontdekten ze steeds meer werkvormen die op afstand prima te doen waren. Ze pionierden binnen Zoom met werken in groepjes en met filmpjes. Zo breidden ze samen het online onderwijs uit op een manier die iedereen echt leuk vond.”

 

Samenwerking met Aegolius

Wie online studeert, zal vroeg of laat ook examen willen doen. Ook dit werd voortvarend getackeld. Siberta startte een snelle samenwerking met Aegolius, een ontwikkelaar van online leeroplossingen. Akram Adham trok bij Aegolius de kar. Akram: “Binnen een week hebben we het eerste examen van Quasir gedigitaliseerd op basis van ons e-learning platform ‘Test IT Online’. Dit betrof het theorie-examen Cliëntenvertrouwenspersoon (Cvp Wzd). Vanwege het grote succes kregen we na een week de vraag om ook het theorie-examen Klachtenfunctionaris te digitaliseren. Dit hebben we in twee dagen ontwikkeld. Bij beide theorie-examens gaat het om kennis-, inzicht- en juridische vragen op basis van casuïstiek. Inmiddels zijn er al voor drie groepen online theorie-examens afgenomen. Na elk examen hebben we geëvalueerd en zaken aangepast. Nu zijn we zover dat Quasir zonder onze hulp de online theorie-examens afneemt, zo snel kan het gaan.”

 

Steeds professioneler

Nathasja Breeuwer was als officemanager van Quasir nauw betrokken bij het online onderwijs en examineren. Zij zag het nieuwe leren steeds verder groeien. Nathasja: “Toen we in april begonnen, hadden we bijvoorbeeld nog geen webcam. Inmiddels gaat alles zoveel professioneler. De cursisten in het leslokaal kunnen de ‘zoomers’ thuis zien en horen en andersom. En zodra er in het lokaal iemand aan het woord is, verschijnt hij of zij ook in beeld bij de cursisten thuis. Je ziet bij het zoomen wel dat de dynamiek tussen de cursisten anders wordt. Dat merk je vooral bij het oefenen van gesprekstechnieken en rollenspellen met acteurs. Daarom is het voor de praktische examens fijn als cursisten de keuze hebben om dit ook fysiek in Almere te kunnen doen.”

 

“Heel prettig”

Rob Groot, cliëntenvertrouwenspersoon bij Quasir, behoorde tot de geslaagden van het online theorie-examen Cvp. Wat waren zijn ervaringen met het ‘nieuwe examineren’? Rob: “Voor zowel de opleiding als het examen werd steeds goed afgewogen om dit fysiek in Almere te doen of op afstand. Dat vond ik heel prettig. Online waren er nog wel wat opstartproblemen, dat is ook logisch. Maar dit werd tijdens het examen opgelost. Direct na afloop werd er ook geëvalueerd. Ik denk dat het online onderwijs voor de toekomst echt meerwaarde heeft als aanvulling op fysiek onderwijs.”

 

“Chapeau”

Ook Lotte Doornbos slaagde recent voor het online Cvp examen. Zij is cliëntenvertrouwenspersoon bij Zorgstem. Thuis studeren en examen doen, was voor haar een uitkomst in verband met haar lichamelijke beperking. Lotte: “Over het meedenken van Quasir ben ik heel tevreden. Schrijven is voor mij lastig. Ze hebben daarom het examen voor mij op maat vormgegeven. Sowieso vind ik het knap dat Quasir in korte tijd een heel online examen uit de grond heeft gestampt. Chapeau, dat hebben ze heel goed gedaan.”

 

“Een goede toevoeging”

Jan Middel van Zorgstem behoort eveneens tot de Cvp examenkandidaten. Toen Quasir vanwege de coronabeperkingen besloot om de opleiding online te geven, kwam hem dat goed uit. Jan: “Ik zat te wachten op een testuitslag en kon dus de deur niet uit. Ook het praktijkexamen heb ik thuis gedaan. Ik moet zeggen: het oefengesprek met de acteur ging boven verwachting goed. Ik heb in mijn werkzame leven al vele coachinggesprekken gevoerd, het was een mooie ervaring om dit nu ook eens online te doen. Ik denk dat online onderwijs en examens zeker in deze tijd een goede toevoeging zijn.”

 

Hybride onderwijs als toekomst

Als op enig moment de coronabeperkingen verleden tijd zijn, hoe kijkt de Quasir Academy dan aan tegen online onderwijs? Vindt dan volledig de switch terug plaats naar leren en examineren in Almere? Siberta: “Nee. We willen toe naar hybride onderwijs. De theorie-examens gebeuren voortaan altijd online, net zoals we dat nu hebben opgezet. Dit kan vanuit huis of in Almere. Ditzelfde geldt voor de praktijkexamens, ook hier heeft de cursist voortaan de keus. Voor het onderwijs zelf vinden cursisten het face to face contact vaak heel prettig: denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van praktijkervaring en casuïstiek en het oefenen met acteurs. In de toekomst mogen ze dit thuis via Zoom doen of bij ons op de Academy. Hybride onderwijs waarin cursisten zelf de keuze hebben, daarin zien wij de toekomst.”