logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN | ACADEMY | ONDERZOEK EN ADVIES

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Quasir


Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald;
 • Reclames dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk t.a.v. de directie van Quasir BV, Quasir CVP BV of Quasir Academy BV kenbaar te maken;
 • Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen;
 • De factuur kan daarbij verhoogd worden met 15,00 Euro aan administratiekosten;
 • Indien u na de herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen één week de achterstallige nota te willen betalen;
 • De factuur zal verhoogd worden met 50,00 Euro aan boete en administratiekosten;
 • Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat kan de vordering uit handen worden gegeven;
 • U bent in het geval van overdracht aan derden zowel wettelijke rente als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Annuleringsregels

 1. Annulering door de cursist is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk drie (3) weken voor de geplande eerste cursusdag;
 2. Bij annulering tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het cursusbedrag alsmede de kosten voor het eventueel toegestuurde cursusmateriaal in rekening worden gebracht;
 3. Bij annulering van één week tot één werkdag voor aanvang van de cursus zal 75% van het cursusbedrag alsmede de kosten van het eventueel toegestuurde cursusmateriaal in rekening worden gebracht;
 4. Bij annulering binnen één werkdag voor de eerst cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden;
 5. Tussentijds annuleren na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Quasir is niet verplicht een inhaal les te verzorgen indien de kandidaat door privéomstandigheden een trainingsdag mist;
 6. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en voor aanvang van de eerste cursusdatum, tenzij andere voorwaarden vooraf zijn afgesproken;
 7. De cursus gaat in principe alleen door bij een minimaal aantal deelnemers van 6 personen.
© Quasir