logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Module 4 Klachtenmanagement


MODULE 4: KLACHTENMANAGEMENT

Doel van de module:
Het krijgen van inzicht in alle facetten van klachtenmanagement in een zorginstelling en de rol die de klachtenfunctionaris daarin kan spelen.

Tijdens de module wordt besproken:
• De verschillende elementen van klachtenmanagement
• De inbedding van de klachtenbemiddeling in het kwaliteitsbeleid van de instelling
• Verschillende invalshoeken, instrumenten om klachtenmanagement te verbeteren

Na de module:
• weet je hoe klachtenbeleid is ingebed in het overkoepelende beleid (klantbeleid, kwaliteitsbeleid) van een organisatie
• wie de verschillende spelers zijn in het klachtenmanagement en welke rollen, verantwoordelijken en bevoegdheden zij hebben
• heb je handvatten om vanuit de positie van klachtenfunctionaris te kunnen bijdragen aan het verbeteren het klachtenmanagement in een instelling

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• inzicht in klachtenmanagement
• oog voor diverse verantwoordelijkheden, posities en belangen van de verschillende actoren (waaronder de klachtenfunctionaris) in de organisatie op gebied van klachtenmanagement en klachtenbeleid
• versterking van adviesrol op gebied van klachtenmanagement
• inzicht in procedures en processen bij de zorgaanbieder
• methoden van beïnvloeding van beleid

Kies voor Quasir
Bij de opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst dit formulier.

Aanmelden:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelden button

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk? Neem dan contact met ons op.