logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Module 2 Gesprekstechnieken


MODULE 2 GESPREKSTECHNIEKEN

Doel van de module:
Het inzicht krijgen in en oefenen met vaardigheden, specifiek in gesprekken met klagers en aangeklaagden.

Tijdens de module wordt behandeld:
– Gespreksstijlen
– Diverse gespreksvaardigheden als feedback geven, informeren, omgaan met weerstand
– Gesprek met klagers
– Soorten klagers en klachten
– Gesprek met aangeklaagde
– Conflicthantering
– Bemiddelingsgesprek tussen klager en aangeklaagde

In deze dagen is er veel interactie en er wordt veel geoefend.

Na de module:
• Weet je wat de basisvoorwaarden zijn waaraan gesprekken met klagers en aangeklaagden, en bemiddelingsgesprekken aan moeten voldoen
• Kun je oplossingsgerichte gesprekken voeren met klagers en aangeklaagden
• Kun je oplossingsgerichte bemiddelingsgesprekken voeren
• (Her)ken je je persoonlijke voorkeursstijl en je aandachtspunten.
• Heb je meer inzicht in aandachtspunten voor gesprekken met klagers en aangeklaagden

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• Oordeelvrij luisteren
• Methoden van communicatie, bemiddeling
• Inzicht in conflicthantering
• Inzicht in gevoeligheden van verschillende partijen
• Meer gevoel voor onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris.
• Meer praktijkervaring in het voeren van gesprekken

Kies voor Quasir
Bij de opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst dit formulier.

Aanmelden:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelden button

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk? Neem dan contact met ons op.