logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Module 1 Klachtenbemiddeling


MODULE 1 KLACHTENBEMIDDELING

Doel van de module:
Het krijgen van een beeld van de functie van klachtenfunctionaris in de zorgsector in het krachtenveld.

Tijdens de module wordt besproken:
• De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de klachtenfunctionaris
• De positie van de klachtenfunctionaris
• De inbedding van de klachtenbemiddeling in het kwaliteitsbeleid van de instelling
• De competenties van de klachtenfunctionaris
• De betekenis van intervisie
• Hoe je jezelf als klachtenfunctionaris bekend kan maken

Tussen de 1e en 2e (halve) dag van de module loop je een dag stage bij een klachtenfunctionaris in het veld.
Tijdens de 2e dag wordt een terugkoppeling gegeven van deze ervaring.

Na de module:
• Weet je wat de uitgangspunten van het vak zijn, de grote kaders van het klachtenmanagement.
• Heb je in grote lijnen een overzicht over de inhoud en betekenis van het vak en wat het van jou vraagt als je werkzaam bent in deze functie.
• Heb je via praktijkervaring een indruk van de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris.

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze module:
• Oog voor diverse verantwoordelijkheden, posities en belangen van de klachtenfunctionaris in de organisatie en in het klachtenveld
• Methoden van communicatie, onderhandeling, bemiddeling
• Inzicht in procedures en processen bij de zorgaanbieder
• Inzicht in het klachtenmanagementsysteem
• De vaardigheden presenteren en profileren
• Inzicht in de onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris.

Kies voor Quasir
Bij de opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst dit formulier.

Aanmelden:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelden button

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir of maatwerk? Neem dan contact met ons op.